Om astma

Vid astma är de nedre luftvägarna inflammerade. Inflammationen ger en ökad känslighet för irritation och kan leda till att luftvägarna drar sig samman, så kallad bronkospasm. Känslan vid bronkospasm kan liknas vid känslan av att andas i ett sugrör.3
Läs mer om astma
om astmaOm astma
Om astma
Vid astma uppstår problem även i de små luftvägarna. Luftvägarna går från luftstrupen och in i lungorna, där fortsätter de att dela upp sig till allt mindre luftvägar. De större luftvägarna innehåller brosk för att hålla rören utspända. De minsta har mycket tunna väggar utan brosk. Längst ut i lungvävnaden slutar de tunna luftvägarrna i lungblåsor.1

Bronkospasm kan triggas igång av starka dofter, så som parfymer, trycksvärta, tobaksrök, avgaser eller damm. Även fysisk ansträngning och väderförhållande med kall, torr eller fuktig luft kan ge symtom.1

Vid allergisk astma kan triggerfaktorn vara olika luftvägsallergen där pollen, pälsdjur och kvalster är de vanligaste.1
 • GINA Report 2020. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.

De små luftvägarna

Många astmasymtom så som natthosta och harklingar kommer från problem med de små luftvägarna. Du ska inte acceptera astmasymtom, det går att kontrollera sjukdomen. I dag finns det möjlighet att individualisera behandlingen så att man minskar risken för symtom.3 Ta hand om de små luftvägarna.
Läs mer om luftvägarna
De små luftvägarna
Alltmer fokus riktas mot de små luftvägarna vid astma. Det finns astmabehandlingar som når fram till både de stora och små luftvägarna. Tidigare trodde man att inflammationen som orsakar astma i huvudsak drabbade de stora luftvägarna. Nu vet man att astma även drabbar de små luftvägarna och att det är ett vanligt problem vid okontrollerad astma, det vill säga vid astma som inte är tillräckligt väl behandlad. Inflammation i de små luftvägarna orsakar ofta natthosta och harklingar. Astmasymtom beror på att inflammationen får slemhinnan att svullna och musklerna runt de små luftvägarna att dra ihop sig.1

Var uppmärksam på lindriga symtom och ta hand om din astma. Om astmasymtom inte behandlas ordentligt kan det leda till anfall, då täpps luftrören till och det kan bli mycket allvarligt om det inte behandlas. Du ska inte acceptera astmasymtom, det går att kontrollera sjukdomen. I dag finns det möjlighet att individualisera behandlingen så att man minskar risken för symtom.2
 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 • GINA Report 2021. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.

Symtom & behandling

Var uppmärksam på astmasymtom som:
 • natthosta
 • harklingar
 • heshet
 • svårigheter att djupandas
 • besvär vid ansträngning.
Det kan vara tecken på okontrollerad astma, det vill säga astma som inte är tillräckligt väl behandlad, och problem med de små luftvägarna. Det finns behandling som når både de stora och små luftvägarna. Gör självtestet och diskutera med din läkare om du har tillräckligt med behandling.3
Läs mer om symtom & behandling
Symtom och behandlingSymtom och behandling
Symtom & behandling
Det är vanligt med astmasymtom trots behandling med astmaläkemedel. 90 % av alla astmapatienter har problem med de små luftvägarna.1 Tyvärr är det många som vänjer sig vid astmasymtom och anpassar sig efter symtomen. De kanske vaknar med natthosta, avstår från träningen för att det är tungt att andas eller stannar hemma från jobbet på grund av hosta, och tror att det måste vara så. Det här är symtom som kan komma från de små luftvägarna och tyder på okontrollerad astma, det vill säga astma som inte är tillräckligt väl behandlad.1 I de allra flesta fall kan problem med de små luftvägarna och okontrollerad astma behandlas så att astman blir välkontrollerad och symtomen minskar.1, 2

Var uppmärksam på alla astmasymtom som:
 • natthosta
 • harklingar
 • heshet
 • svårigheter att djupandas
 • besvär vid ansträngning
Använd PEF-mätare och gör astmatest regelbundet, då blir det lättare att upptäcka både förbättringar och försämringar tidigt. Att upptäcka förändringar tidigt och anpassa behandlingen efter behov, är ett bra sätt att ta hand om sina lungor. Med uppmärksamhet och behandling som når både de stora och små luftvägarna kan många slippa symtom och få en bättre livskvalitet.2
 1. Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 2. GINA Report 2021. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.
Om du behöver rapportera en biverkning av läkemedel vänligen kontakta i första hand din läkare. Varje patient kan även rapportera sådana fall direkt till det nationella rapporteringssystemet via https://www.lakemedelsverket.se/sv

Referenser:

 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7::402–16.
 • Usmani et. al., International Journal of COPD 2020:15 2433–2440.
 • GINA Report 2021. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.