Om astma

Vid astma är de nedre luftvägarna inflammerade. Inflammationen ger en ökad känslighet för irritation och kan leda till att luftvägarna drar sig samman och krampar, så kallad bronkospasm, vilket kan ge känsla av andfåddhet och andnöd.4
Läs mer om astma
om astmaOm astma
Om astma
Vid astma uppstår problem även i de små luftvägarna.1 Luftvägarna går från luftstrupen och in i lungorna, där fortsätter de att dela upp sig till allt mindre luftvägar. De större luftvägarna innehåller brosk för att hålla rören
utspända. De minsta har mycket tunna väggar utan brosk. Längst ut i lungvävnaden slutar de tunna luftvägarna i lungblåsor.2

En okontrollerad astma kan triggas igång av rök, avgaser eller starka dofter. Även fysisk ansträngning och väderförhållande med kall, torr eller fuktig luft kan ge symtom.3

Vid allergisk astma kan triggerfaktorn vara olika luftvägsallergen till exempel pollen, pälsdjur och kvalster.2
 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways
  dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir
  Med 2019; 7:402–16.
 • 1177 Region Stockholm. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/luftvagar-och-lungor/
 • Behandlingsrekommendation: Astma hos barn och vuxna. Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023.

De små luftvägarna

Många astmasymtom så som natthosta och väsande andning kan bero på problem med de små luftvägarna.5 Du ska inte acceptera astmasymtom, det går att kontrollera sjukdomen. I dag finns det möjlighet att individualisera behandlingen så att man minskar risken för symtom.4 Ta hand om dina lungor!
Läs mer om luftvägarna
De små luftvägarna
Alltmer fokus riktas mot de små luftvägarna vid astma. Tidigare trodde man att inflammationen som orsakar astma i huvudsak drabbade de stora luftvägarna. Nu vet man att astma även drabbar de små luftvägarna och att det är ett vanligt problem vid okontrollerad astma, det vill säga vid astma som inte är tillräckligt väl behandlad.1

Var uppmärksam på lindriga symtom och ta hand om din astma. Om astmasymtom inte behandlas ordentligt kan det leda till anfall, då täpps luftrören till och det kan bli mycket allvarligt om det inte behandlas. Du ska inte acceptera astmasymtom, det går att kontrollera sjukdomen. I dag finns det möjlighet att individualisera behandlingen så att man minskar risken för symtom.2
 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 • GINA Report 2022. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.

Symtom & behandling

Var uppmärksam på astmasymtom som:
 • natthosta
 • väsande andning
 • tung andning och andnöd
 • ökat behov av snabbverkande mediciner
 • besvär vid ansträngning.
 • trötthet4,6
Det kan vara tecken på okontrollerad astma, det vill säga astma som inte är tillräckligt väl behandlad. Det finns behandling som når både de stora och små luftvägarna. Gör självtestet och diskutera med din läkare om du har tillräckligt med behandling.4
Läs mer om symtom & behandling
Symtom och behandlingSymtom och behandling
Symtom & behandling
Studier visar att upp till 90 % av astmapatienterna kan ha problem med de små luftvägarna. Tyvärr är det många som vänjer sig vid astmasymtom och anpassar sig efter symtomen. De kanske vaknar med natthosta, avstår från träningen för att det är tungt att andas eller stannar hemma från jobbet på grund av hosta, och tror att det måste vara så. Det här är symtom som kan komma från de små luftvägarna och tyder på okontrollerad astma, det vill säga astma som inte är tillräckligt väl behandlad. I de allra flesta fall kan problem med de små luftvägarna och okontrollerad astma behandlas så att astman blir välkontrollerad och symtomen minskar.1,2

Var uppmärksam på alla astmasymtom som:
 • natthosta
 • väsande andning
 • tung andning och andnöd
 • ökat behov av snabbverkande mediciner
 • besvär vid ansträngning
 • trötthet3,4
Använd PEF-mätare och gör astmatest regelbundet, då blir det lättare att upptäcka både förbättringar och försämringar tidigt. Att upptäcka förändringar tidigt och anpassa behandlingen efter behov, är ett bra sätt att ta hand om sina lungor.3
 1. Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 2. Cottini M, Lombardi C, Micheletto C. Small airway dysfunction and bronchial asthma control: the state of the art. Asthma Res Pract 2015 Dec 1;1:13.
 3. GINA Report 2022. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.
 4. Behandlingsrekommendation: Astma hos barn och vuxna. Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023.
Om du behöver rapportera en biverkning av läkemedel vänligen kontakta i första hand din läkare. Varje patient kan även rapportera sådana fall direkt till det nationella rapporteringssystemet via https://www.lakemedelsverket.se/sv

Referenser:

 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 • Abdo M, Trinkmann F, Kirsten AM, et al; Study Group. Small Airway Dysfunction Links Asthma Severity with Physical Activity and Symptom Control. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:3359-68.
 • Abdo M, Trinkmann F, Kirsten AM, et al; ALLIANCE study group. The Relevance of Small Airway Dysfunction in Asthma with Nocturnal Symptoms. J Asthma Allergy. 2021 Jul 13;14:897-905.
 • GINA Report 2022. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.
 • Cottini M, Lombardi C, Micheletto C. Small airway dysfunction and bronchial asthma control: the state of the art. Asthma Res Pract  2015 Dec 1;1:13.
 • Behandlingsrekommendation: Astma hos barn och vuxna. Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023.